dilim-dilim

dilim-dilim
z.sif. Dilimlər halında, dilimlər şəklində. Dilim-dilim kəsmək. Dilim-dilim etmək. Qovunu dilim-dilim doğrayıb boşqaba yığmaq. – <Gülsənəm> . . balaca stolun üstünə dilim-dilim doğradığı təndir çörəyi ilə bərabər, yağ, bal və pendir düzmüşdü. M. Hüs.. Dilim-dilim kəsildi; Taşhavuz qovunları. S. Rüst.. // Uzun dillər halında yuxarı qalxan. Dilim-dilim alov kimi baxışlardan qəzəb yağır. S. V.. Alov buxağının bacasından dilim-dilim qalxdıqda Qərənfil xala yağı əritmək üçün sapılcanı ocağın üstünə qoydu. Ə. Vəl.. Dilim-dilim olmaq – tikə-tikə olmaq. Sonra o, dilim-dilim olmuş yaylığının ucu ilə çuxura düşmüş balaca boz gözlərini sildi. S. R.. Dilim-dilim olasan, dilimdilim olmuş – qarğış ifadəsi. // Cizgilər, şırımlar, zolaqlar halında olan.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • dilim dilim — zf. Parça parça Karpuzu dilim dilim kestiler. Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller dilim dilim etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dilim — is. Uzununa dil kimi kəsilmiş parça, ya bu cür hissələrə ayrılmış bir şeyin hər parçası. Portağal dilimi. Qovundan bir dilim kəs. – Bürcəliyev çiynini ata ata güldü, onun . . yemiş dilimi kimi ağaran kəlləsi . . atılıb düşdü. S. R.. Ortalıqda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilim — is. 1) Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça Biraz çay, birkaç dilim tereyağlı ekmek. S. F. Abasıyanık 2) Radyatör parçalarından her biri 3) ed. Değişik anlatı türü, masal, efsane, bilmece vb. bir metnin, bir eserin aslından az… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim — kişinin başına ne gelirse dilini tutmamasından gelir anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dilim dilim etmek — dilimlemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kerç — dilim, parça …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tilge — dilim, uzunlamasına kesilen her şey I, 429bkz: tilim …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • tilim — dilim. I, 397bkz: tilge …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • tilimsinmek — dilim yapar görünmek II, 262 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • ŞERHA — Dilim. Kesilip dilimlenmiş şey. parça …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”